Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

TÝM VEDENÍ SPOLEČNOSTI Y SOFT

VÁCLAV MUCHNA
CEO (globální) a předseda představenstva
Václav založil Y Soft se svým společníkem v roce 2000 v Brně s vizí vytvořit globální organizaci bez hranic.
MILAN FUJITA
CEO (Asie a Tichomoří)
Milan zodpovídá za strategický rozvoj obchodu a partnerské vztahy v tichomořské Asii. Dále zodpovídá za obecné řízení poboček společnosti Y Soft v tomto regionu.
MARTIN DE MARTINI
CIO
Martin je společně s Václavem Muchnou zakladatelem společnosti Y Soft. Martin dohlíží na globální IT týmy a týmy systémové integrace, projektové manažery a interní a externí standardizační procesy Y Soft. Současně pokračuje v propagaci našich technologií.
TAVS TDALAA
CTO
Tavs vede společně s marketingovým oddělením náš vývoj produktů. Jako technický ředitel stojí v čele  technologických inovací. Tavs úzce spolupracuje s našimi partnery a dalšími C-linery, aby byla zajištěna správná rozhodnutí pro naši zastřešující technologickou infrastrukturu a co nejlépe ji sladili s našimi obchodními cíli.
BARRY LÖWER
CSO & člen představenstva
Barry zodpovídá za plánování a správu obchodních aktivit Y Soft a rozvoj obchodu v rámci celého produktového portfolia Y Soft. Také se podílí na realizaci růstové strategie Y Soft.
ADAM BISHOP
CMO
Adam vede globální marketingové iniciativy Y Soft, včetně Partner Marketing, Go-to-Market, Marketing Communications a Growth & Brand. Je zodpovědný za vytvoření integrované marketingové strategie společnosti, marketingovou komunikaci, povědomí o značce a aktivity myšlenkového vedení.
ONDŘEJ KRAJÍČEK
CTS
Jako Chief Technology Strategist dohlíží Ondřej na to, aby produkty Y Soft využívaly nejpokročilejších technologií a reagovaly na poptávku zákazníků. Takže zajišťuje propagaci tohoto novátorského myšlení mezi zákazníky, partnery a oborových událostech.
WOUTER KOELEWIJN
CPO
Jako Chief of Products zodpovídá Wouter za směrování současných i budoucích produktů, zajištění hladkých dodávek a udržování společnosti Y Soft špici v inovacích. Přímo zodpovídá za produktový management a produktové marketingové týmy.
MARCEL FEJTEK
COO
Marcel je zodpovědný za výrobu, logistiku a provoz ve společnosti Y Soft a jejích pobočkách.
HANA FERKLOVÁ
CLO & členka představenstva
Hana zodpovídá za vývoj a vedení podnikové legislativní strategie za účelem podpory a ochrany globálních zájmů společnosti Y Soft a také za poskytování právní podpory potřebné pro dosahování globálních podnikových cílů, realizaci strategií a plnění priorit. Také zodpovídá za zpracování a vedení interního auditu a podnikových programů zajišťování legislativní shody.
JOHN COLLINS
CFO & místopředseda představenstva
Jako CFO a místopředseda představenstva přináší John do společnosti Y Soft své schopnosti a zkušenosti v oblasti strategického finančního managementu a podnikatelského plánování.
LUKÁŠ MAŇÁSEK
Chief of Staff – odbyt, člen představenstva
Lukáš vede regionální týmy Y Soft za účelem realizace našich obchodních a rozvojových strategií.
ELKE HEISS
Chief Marketing Officer
Elke Heiss vede globální marketingové aktivity naší společnosti. Zodpovídá za vývoj celopodnikové integrované marketingové strategie, positioning a obsah sdělení, budování povědomí o značce a činnosti v oblasti myšlenkového vedení.
US