Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.
CZ

Jazyk

scan iconuser iconID card iconcolor to BW iconleaf icon

BUSINESS GROWTH

Scalable architecture and Digital Transformation

Explore more

IMPROVE PRODUCTIVITY

Simple menu, pre-defined workflows

Explore more

COMPLIANCE & RISK MITIGATION

Managed device access and pull-printing.

Explore more

REDUCE COSTS

Print governance adherence, 
fewer servers and less consumables 

Explore more

ACCOUNTABILITY & SUSTAINABILITY

Transparent billing and fact-based reports 
including Green savings reports

Explore more


V části Rozvoj podniku najdete informace o tom, co je to digitální transformace a jak se adaptovat na náhlý rozvoj, který má dopad na infrastrukturu tiskových služeb. Ve Snížení nákladů jsou popsány funkce, které pomáhají organizacím snižovat odpad a spotřebu spotřebních materiálů. Legislativní shoda a rizika pojednává o zabezpečení dokumentů a opatřeních na ochranu osobních údajů jako je např. GDPR. Škálovatelnost popisuje potřebu služeb s vysokou dostupností pro IT a konečně, Udržitelnost vysvětluje, jak YSoft SafeQ pomáhá při vykazování hospodaření s přírodními zdroji a ekologických úspor.

JIŽ DÉLE NEŽ 18 LET PODPORUJEME DALŠÍ ROZVOJ PODNIKŮ

YSoft SAFEQ je platforma workflow řešení od základu navržená s ohledem na bezpečnost a ochranu soukromí. Naše architektura Platform for Growth je zárukou škálovatelnosti a flexibility, jaké rostoucí organizace potřebuje. YSoft SAFEQ lze implementovat jako lokální instalaci nebo instalaci v privátním nebo hybridním cloudu.

VÍCE INFORMACÍ
 
 

CESTA KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Ysoft SAFEQ může snížit náklady v celém vašem prostředí tiskových služeb. Komplexní přístup vám pomůže snížit náklady na úrovni serveru, tiskárny a každodenního používání.

DALŠÍ INFORMACE.

PODPORA LEGISLATIVNÍ SHODY A ŘÍZENÍ RIZIK

Je stále náročnější a obtížnější zajistit shodu organizace s oborovou a obchodní legislativou. Platforma YSoft SAFEQ obsahuje funkce, které vám pomohou snížit rizika v oblasti zabezpečení a ochrany osobních údajů a zajistit shodu s vlastními zásadami řízení organizace.

DALŠÍ INFORMACE

PODPORA UDRŽITELNOSTI

Jednou z klíčových otázek při podpoře udržitelnosti je správa a architektura tiskové a skenovací infrastruktury organizace. Aby bylo možné rychle se adaptovat na změny potřeb – ať už vzniklé organických růstem nebo v rámci akvizice, musí řešení pro tisk a digitalizaci dokumentů podporovat vertikální i horizontální růst snadno a efektivně.

DALŠÍ INFORMACE

PODPORA UDRŽITELNOSTI

Ekologické iniciativy jsou základním prvkem většiny strategií společenské zodpovědnosti korporací (CSR). Y Soft podporuje ekologické iniciativy funkcemi, které přispívají ke snížení zátěže životního prostředí včetně emisí CO2 a spotřeby dřeva, vody a energie.

DALŠÍ INFORMACE
US