Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.
scan iconuser iconID card iconcolor to BW iconleaf icon

BUSINESS GROWTH

Scalable architecture and Digital Transformation

Explore more

IMPROVE PRODUCTIVITY

Simple menu, pre-defined workflows

Explore more

COMPLIANCE & RISK MITIGATION

Managed device access and pull-printing.

Explore more

REDUCE COSTS

Print governance adherence, 
fewer servers and less consumables 

Explore more

ACCOUNTABILITY & SUSTAINABILITY

Transparent billing and fact-based reports 
including Green savings reports

Explore more

OBCHODNÍ VÝZVAV části Rozvoj podniku najdete informace o tom, co je to digitální transformace a jak se adaptovat na náhlý rozvoj, který má dopad na infrastrukturu tiskových služeb. Ve Snížení nákladů jsou popsány funkce, které pomáhají organizacím snižovat odpad a spotřebu spotřebních materiálů. Legislativní shoda a rizika pojednává o zabezpečení dokumentů a opatřeních na ochranu osobních údajů jako je např. GDPR. Škálovatelnost popisuje potřebu služeb s vysokou dostupností pro IT a konečně, Udržitelnost vysvětluje, jak YSoft SafeQ pomáhá při vykazování hospodaření s přírodními zdroji a ekologických úspor.
Dva muži se dívají na monitor počítače

JIŽ DÉLE NEŽ 18 LET PODPORUJEME DALŠÍ ROZVOJ PODNIKŮ

YSoft SAFEQ je platforma workflow řešení od základu navržená s ohledem na bezpečnost a ochranu soukromí. Naše architektura Platform for Growth je zárukou škálovatelnosti a flexibility, jaké rostoucí organizace potřebuje. YSoft SAFEQ lze implementovat jako lokální instalaci nebo instalaci v privátním nebo hybridním cloudu.

VÍCE INFORMACÍ
 
 
Muž v obleku s tabletem

CESTA KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Ysoft SAFEQ může snížit náklady v celém vašem prostředí tiskových služeb. Komplexní přístup vám pomůže snížit náklady na úrovni serveru, tiskárny a každodenního používání.

DALŠÍ INFORMACE.
Detailní pohled na ruku zadávající PIN na terminálu

PODPORA LEGISLATIVNÍ SHODY A ŘÍZENÍ RIZIK

Je stále náročnější a obtížnější zajistit shodu organizace s oborovou a obchodní legislativou. Platforma YSoft SAFEQ obsahuje funkce, které vám pomohou snížit rizika v oblasti zabezpečení a ochrany osobních údajů a zajistit shodu s vlastními zásadami řízení organizace.

DALŠÍ INFORMACE
Obrázek škálovatelnosti

PODPORA UDRŽITELNOSTI

Jednou z klíčových otázek při podpoře udržitelnosti je správa a architektura tiskové a skenovací infrastruktury organizace. Aby bylo možné rychle se adaptovat na změny potřeb – ať už vzniklé organických růstem nebo v rámci akvizice, musí řešení pro tisk a digitalizaci dokumentů podporovat vertikální i horizontální růst snadno a efektivně.

DALŠÍ INFORMACE
Detailní pohled na osobu s perem nad diagramy

PODPORA UDRŽITELNOSTI

Ekologické iniciativy jsou základním prvkem většiny strategií společenské zodpovědnosti korporací (CSR). Y Soft podporuje ekologické iniciativy funkcemi, které přispívají ke snížení zátěže životního prostředí včetně emisí CO2 a spotřeby dřeva, vody a energie.

DALŠÍ INFORMACE
US