Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

YSoft Proactive Care

Průběžná podpora a monitorování zajišťující trvalé dobrý stav vaší implementace YSoft SAFEQ Workflow Solution Platform.

Customer Operational Excellence Review

Customer Operational Excellence Review dashboard umožňuje společnosti Y Soft a certifikovanému partnerovi monitorovat poskytované služby a podporu během implementace i po ní. Po dokončení implementace YSoft SAFEQ se jenom tak neotočíme a neodejdeme. Poskytujeme průběžné kontroly stavu systému, abychom zajistili jeho optimální a požadovaný výkon.

Proactive Care Agent

Proactive Care Agent, volitelný klient založený na Windows, poskytuje doplňující informace dashboardu o vaší tiskové infrastruktuře. Na jejich základě pak může společnost Y Soft a její certifikovaný partner dolaďovat váš systém a předcházet problémům. Pracujeme jako váš personál údržby a podpory, takže váš vlastní IT personál se může věnovat jiným projektům.

Co sledujeme

V závislosti na vybrané úrovni podpory může Proactive Care Agent monitorovat, zda jsou úrovně využití disku, paměti a procesoru v předepsaném rozsahu. Proactive Care Agent také měří výpadky vybraných komponent YSoft SAFEQ, poskytuje analýzu chybových hlášení a analýzu průměrné velikost tiskové úlohy. Kromě toho lze nakonfigurovat výstrahy, aby byla společnost Y Soft, její partner a váš IT personál upozorněn, pokud agent zjistí nějaké nestandardní chování.

Jak poskytujeme službu Proactive Care

Službu Proactive Care poskytujeme v rámci našich dohod Premium Support Level (SLA).
Kromě toho je Proactive Care součástí YSoft Global Operational Excellence (GOE) Framework™.
US