Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

PRÁCE Z DOMOVA S YSOFT SAFEQ SERIES


Organizace používající YSoft SAFEQ (lokálně nebo v cloudu) mohou využít následujících funkcí a rad na podporu zaměstnanců pracujících z domova nebo v kanceláři s dodržováním zásad sociálního distancování. Kromě toho mohou rozšíření YSoft SAFEQ přidat další podporu pro práci z domova dle potřeby.   
Společenský odstup při tisku v kanceláři

Ověřování/Print Roaming sociální distancování 

TIP: Ověřování je často považováno za samozřejmost. Nicméně to, že uživatelé musí přihlásit jménem a heslem nebo použitím karty může pomoci s dodržováním zásad sociálního distancování. Zaměstnanci pracující z domova mohou své úlohy posílat z domova. Úlohy pak mohou vytisknou během času, kdy pracují v kanceláři, nebo na MFP vhodně umístěné poblíž vchodu apod.
Sdílené fronty SAFEQ pomáhají při tisku z domova

Sdílené fronty

Funkcí YSoft SAFEQ je schopnost přidávat další zaměstnance do sdílené fronty. Jak zaměstnanci pracující doma, tak zaměstnanci v kanceláři mohou přidávat úlohy do sdílené fronty. Typickou situací může být, že zaměstnanec pracující doma odešle tiskové úlohy obsahující zpracování objednávky a dodací listy. Ty pak použijí kolegové ve skladu a expedici.
Diagram znázorňující tisk při práci z domova prostřednictvím SAFEQ

Tisk na domácí tiskárně

Správci mohou tiskové úlohy přesměrovat na domácí tiskárnu. Zaměstnanec pracující z domova je připojen do kanceláře přes VPN a může odesílat úlohy z notebooku a tisknout je na své domácí tiskárně. V případě potřeby může modul reportingu poskytovat přesné detaily pro úhradu výdajů zaměstnance.
Diagram znázorňující nahrávání dokumentů při práci z domova

Nahrát dokumenty

Ve scénáři, kde zaměstnanec pracující z domová nemá domácí tiskárnu ani přístup přes VPN, nebo používá vlastní domácí počítač, lze tisknout potřebné dokumenty tehdy, když pracuje v kanceláři. YSoft SAFEQ umožňuje uživatelům nahrávat dokumenty na webovou stránku společnosti nebo posílat na e-mailovou adresu, aby je bylo možné vytisknout, jakmile zaměstnanec dorazí do práce.
Diagram automatizovaných skenovacích workflow YSoft SAFEQ znázorňující úložiště třetích stran

Automatizovaná skenovací workflow

S modulem YSoft SAFEQ automatizovaná skenovací workflow mohou pracovníci skenovat dokumenty, které se automaticky a bezpečně odesílají do dokumentových úložišť od jiných dodavatelů, do kterých mají pracovníci přístup i z domova. Nebo lze dokumenty skenovat do e-mailu, sdílené síťové složky nebo aplikací jiných dodavatelů.  
Mobilní aplikace YSoft SAFEQ pomáhá zajistit společenský odstup a eliminuje fyzický kontakt s tiskárnami

Mobilní aplikace YSoft SAFEQ

Pro bezkontaktní tisk mohou uživatelé používat mobilní aplikaci YSoft SAFEQ k uvolnění odeslané tiskové úlohy, aniž by se museli dotknout ovládacích prvků MFD. Mobilní aplikace zobrazí uživateli veškeré úlohy čekající na tisk včetně možností kompletace, které jsou k dispozici na zvolené tiskárně.  
YSoft MFX Mobile umožňuje bezkontaktní vytištění tiskové úlohy

MFX Mobile pro bezkontaktní tisk

Pokud mohou zaměstnanci pracující v kanceláři tisknout bez nutnosti dotýkat se potenciálně kontaminované tiskárny, zvyšuje to jejich bezpečnost. YSoft MFX Mobile umožňuje zaměstnancům tisknout prostřednictvím ověření s použitím jejich mobilního telefonu (iOS nebo Android). Když nastavíte SAFEQ tak, aby se všechny tiskové úlohy tiskly až po ověření, nemusí se vaši zaměstnanci tiskáren vůbec dotýkat.

Rozšíření usnadňující práci z domova

Přečtěte si o těchto rozšířeních v našem katalogu rozšíření a integrací
  • Delegování tisku – je podobné funkci sdílené fronty YSoft SAFEQ. Toto rozšíření poskytuje další webové rozhraní, takže i správci, kteří nemají přístup do SAFEQ, mohou spravovat přístup členů a odlehčit tak IT oddělení. 
  • Konverze do PDF / Konverze na E-mail – tato funkce je užitečná především ve starších systémech, které neumožňují tisk do formátu PDF, nebo tam, kde je třeba dokumenty sdílet. Pracovník odešle úlohu jako obvykle, ale ta je převedena na soubor PDF, který je uložen do předdefinované složky. Zaměstnanec pracující z domova si může dokument stáhnout ze složky nebo ho tam umístit, aby ho mohli sdílet ostatní. Služby lze nakonfigurovat i tak, že PDF bude odesláno e-mailem.  
  • Samoobslužně přiřazené karty – zajímavá, ale důležitá funkce v období pandemie COVID-19. Mnoho zdravotnických pracovníků působí v terénu, kde testují pacienty na koronavirus. Potřebují tisknout pokyny a další materiály. Pracovníci nemocnic používají ID karty s omezenou platností, které jsou načteny čtečkou zařízení. Na konci směny jsou karty aktualizovány (nebo zrušeny). Tato mobilní a dočasná stanoviště mohou být nezbytná v krizových situacích a nepotřebují IT personál.
US